Masthead

Vaishnavi Sharma

Vaishnavi Sharma

Founder, Editor-in-Chief
Sumedha Sengupta

Sumedha Sengupta

Creative Head
Mehar Bahl

Mehar Bahl

Lead Reader
Zarnab Tufail

Zarnab Tufail

Marketing Head
Devansh Singh

Devansh Singh

Volunteer Coordinator
Shubha Bhatt

Shubha Bhatt

Graphic Designer
Shruti Jain

Shruti Jain

Marketing and Outreach Associate

Anjali

Marketing and Outreach Associate
Swarnashree Chakraborty

Swarnashree Chakraborty

Editor
Suhana Simran

Suhana Simran

Editor
Hally Winters

Hally Winters

Editor

Sristika Pradhan

Editor
Adritanaya Tiwari

Adritanaya Tiwari

Editor
Hardik Sharma

Hardik Sharma

Reader
Teague Johnson

Teague Johnson

Reader
Yashwini Chandrawat

Yashwini Chandrawat

Reader